elektronikus magyar irodalom
Fórum - Lapok - Linktár - GyÍK - Impresszum


Márton László
Gustav Klimt.
Egyéb. [Tanulmányok. Vál. Márton László Ford. Viola József.]
Helikon, Budapest, 1987. ISBN 963-207-877-2 kötött : 59,- Ft

Márton László
Novalis és a német romantika költői.
Vers. [Vál. Fodor Géza Ford. áprily Lajos et al. Az életrajzi jegyzeteket Márton László állította össze.]
Európa, Budapest, 1985. ISBN 963-07-3580-6 kötött : 35,- Ft

Márton László
A női test szépsége. XVI. századi francia költők versei
Vers. [Vál. és szerk. Zirkuli Péter Írta Mellin de Saint-Gelais et al. Ford. Lothár László et al.]
Helikon, Budapest, 1984. ISBN 963-207-659-1 kötött : 54,- Ft

Márton László
Színkép. Új nemzedékek műfordításaiból
Egyéb. [Antológia. Vál., szerk. és az előszót írta Mezey Katalin Ford. Baka István et al.]
Kozmosz Kv., Budapest, 1984. ISBN 963-211-613-5 kötött : 35,- Ft

Márton László
Brant, Sebastian.: A bolondok hajója. Első tized
Próza. [A fordítást, a tanulmányt és a jegyzeteket Márton László kész. A Borda Antikvárium tizedik bibliofil kiadványának hasonmása.]
Borda Antikvárium, Budapest, 1999. ISBN 963-8006-25-0 fűzött : 2800,- Ft

Márton László
Braun, Volker.: A nagy megbékélés.
Egyéb. [Dráma. Ford. Márton László.]
Európa, Budapest, 1986. ISBN 963-07-3727-2 fűzött : 11,- Ft

Márton László
Goethe, Johann Wolfgang von.: Faust.
Egyéb. [Drámai költemény. Ford. Márton László A kötetet szerk., a mű szövegét sajtó alá rend., a szemelvényeket és a képeket vál., a jegyzeteket írta Kocziszky éva.]
Ikon, Budapest, 1994. ISBN 963-7948-75-9 fűzött : 298,- Ft (hibás ISBN ISBN 963 7948)

Márton László
Goethe, Johann Wolfgang von.: Faust.
Egyéb. [Drámai költemény. Ford. Márton László A kötetet szerk., a mű szövegét sajtó alá rend., a szemelvényeket és a képeket vál., a jegyzeteket írta Kocziszky éva.]
Ikon, Budapest, 1996. ISBN 963-7948-87-2 fűzött : 498,- Ft

Márton László
Grass, Günter.: Vesztfál csevely.
Próza. [Regény. A függelékben közölt antológiát a ford. állította össze Ford. Márton László]
Helikon, Budapest, 1987. ISBN 963-207-566-8 kötött : 39,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Aschenputtel.
[Vál. és a jegyzeteket írta Blaschtik éva Ford. Adamik Lajos ... és Márton László ....]
Corvina, Budapest, 1999. ISBN 963-13-4872-5 fűzött : 850,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Az aranymadár és más mesék.
Próza. [A magyar szöveget Márton László, Adamik Lajos és Rónay György fordításának felhasználásával összeáll., szerk. Tóth Vilma Viera Kardelosivá ill..]
Sziget, Budapest, 1998. ISBN 963-8138-12-2 kötött : 1490,- Ft ISBN 963-548-595-6

Márton László
Grimm, Jakob.: Gyermek- és családi mesék.
Próza. [Ford. és az utószót írta Adamik Lajos és Márton László ... Ludwig Richter ill..]
Magvető, Budapest, 1989. ISBN 963-14-1434-5 kötött : 280,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Gyermek- és családi mesék.
Próza. [Ford. és utószót írta Adamik Lajos és Márton László ... Ludwig Richter ill. ....]
Magvető, Budapest, 1995. ISBN 963-14-1997-5 kötött : 1200,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Gyermek- és családi mesék.
Próza. [Ford. és az utószót írta Adamik Lajos és Márton László ... Ludwig Richter ill. ....]
Magvető, Budapest, 2000. ISBN 963-14-2229-1 kötött : 2980,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Jacob és Wilhelm Grimm összes meséi.
Próza. [Ford. és az utószót írta Adamik Lajos és Márton László.]
Merényi cop., Budapest, 1998. ISBN 963-698-119-1 kötött : 1980,- Ft

Márton László
Gryphius, Andreas.: Felirat a mulandóság templomán.
Vers. [Vál., ford. és az utószót írta Márton László.]
Helikon, Budapest, 1983. ISBN 963-207-803-9 kötött : 80,- Ft ISBN 963-207-619-2 fűzött : 40,- Ft

Márton László
Kleist, Heinrich von.: Levelek.
[Ford. Földényi F. László, Forgách András ..., Márton László ... gond. és a jegyzeteket kész. Földényi F. László.]
Jelenkor, Pécs, 2000. ISBN 963-676-292-9 * fűzött : 1800,- Ft ISBN 963-676-242-2 kötött : 2600,- Ft

Márton László
Liebeskind, August Jacob.: Pálmalevelek. Huszonöt napkeleti történet, amelyeket összeszedegetett August Jacob Liebeskind, mostan pedig magyar nyelvre ford. Márton László.
Próza. Helikon, Budapest, 1986. ISBN 963-207-572-2 kötött : kvker. forgalomba nem kerül

Márton László
Luther, Martin.: Asztali beszélgetések.
[Vál., összeáll., jegyzetekkel ell. és ford. Márton László.]
Helikon, Budapest, 1983. ISBN 963-207-770-9 fűzött : 40,- Ft

Márton László
Márai Sándor, (1900-1989.): Egy polgár vallomásai I-II.
Próza. [A német szövegeket és verseket Márton László ford..]
Helikon, Budapest, 1999. ISBN 963-208-632-5 kötött : 1500,- Ft

Márton László
Márai Sándor, (1900-1989.): Egy polgár vallomásai I-II.
Próza. [A német szövegeket és verseket Márton László ford..]
Helikon, Budapest, 1997. ISBN 963-208-488-8 kötött : 1200,- Ft

Márton László
Novalis: Heinrich von Ofterdingen.
Próza. [Regény. Ford. Márton László.]
Helikon, Budapest, 1985. ISBN 963-207-758-X fűzött : 23,- Ft (hibás ISBN ISBN 963 207 573 0)

Márton László
Sartorius, Joachim.: Mondom kinek.
Vers. [Vál. Szijj Ferenc Ford. Nádas Péter, Szijj Ferenc.]
JAK Pécs, Budapest, 1998. ISBN 963-676-137-X fűzött : 890,- Ft